למה קריטי לקחת שמאי מקרקעין המתמחה באזור יהודה ושומרון בנכסים באזור?


בקצרה..

שירותיו של שמאי מקרקעין באזור יהודה ושומרון או בקצרה בראשי תיבות יו"ש או איו"ש, הוא הכרחי בעסקאות נדל"ן ובמכירת/קניית נכסים באזור יהודה ושומרון, מכיוון  שהחוק הירדני חל על אזור יהודה ושומרון, וכן בגלל מיעוט העסקאות המדווחות באזור, דבר המקשה על הערכת שווי הנכסים.

מדובר בשטח של כ 5,790 קילומטר רבוע. שמאי ביו"ש/איו"ש על פי נתוני הלמ"ס קיימים ברחבי יהודה ושומרון כ – 150 ישובים הכוללים כ - 463,901 תושבים ישראלים .  כ – 60 אלף יהודים נוספים לומדים במוסדות החינוך השונים ברחבי יו"ש .  מוסדות החינוך רבים כגון אוניברסיטאות ישיבות אולפנות תיכונים ועוד. באתר שלנו "פאנו שמאות" קיים חומר רב אודות דיני התכנון והבניה ביו"ש

מה צריך לקחת בחשבון בכל סוגיה שמאית ביהודה ושומרון?

נושאי תכנון ובנייה באזור יהודה ושומרון מורכב ושונה מהמקובל באזורים אחרים במדינת ישראל. על פניו  הבסיס המשפטי  נשען על שני יסודות עיקריים והם:  

  • חקיקה מנדטורית ועותומאנית, במידה והייתה תקפה ביוני 1967 הכוללת חוקים כגון : חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966 
  • פסיקת בתי המשפט ובייחוד בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ 

רשויות התכנון מנסות לאמץ ולהטמיע דרכי עבודה והנחיות הכלולות בחוק ובנוהל הישראלי לעבודה שוטפת באזור יהודה ושומרון. 

איזה גוף אחראי על המקרקעין ביהודה ושומרון?

הגוף האמון על המקרקעין ביהודה ושומרון הינו המנהל האזרחי. 

סוגי הקניין ביו"ש 

סוגי הקניין ביו"ש הם רבים ומגוונים ומשתנים בהתאם למצב המשפטי החל בנכס להלן נביא כמה דוגמאות לרישומי מקרקעין ביו"ש. 

"בר רשות" - כיום החטיבה להתיישבות אחראית על הקצאת הקרקעות באזור יהודה ושומרון ובמיוחד בישובים הקטנים, באמצעות סמכות שקיבלה מכוח הסכמי הרשאה מהמנהל האזרחי.  אולם מאחר ולא מדובר בקרקעות שבבעלותה היא מחתימה על חוזה "בר רשות" - כלומר מעניקה זכות לשימוש בקרקע אך לא בעלות ואפילו חכירה - את אלה אין לה זכות לתת. את אותה זכות שימוש בקרקע היא מעניקה בחינם .

 "זכות חכירה מרמ"י " – הרוכש דירה או בית על אדמת רשות חותם על חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח (לפי העניין). בעבור חוזה החכירה הרוכש משלם כסף על פי קריטריונים שנקבעו במנהל . 

שני סוגי בעלות הנ"ל מהווים דוגמא למורכבות המצב הקנייני של נכסים ביו"ש. מורכבות זאת יכולה להשפיע על שווי הנכסים והגדרת המצב המשפטי בהם. 

קיימים עוד מאפיינים מיוחדים השייכים רק לנכסים ביהודה ושומרון . לפיכך כאשר אנו מעוניינים בשווי נכסים ביהודה ושמרון אנו כוללים במרחב השיקולים אלמנטים מיוחדים שלא מובאים בחשבון באזורים אחרים . 

נקודה נוספת הינה מיעוט העסקאות שמדווחות בישובים ובערים ביהודה ושומרון המקשות על ניתוח שווי הנכסים כמו כן המצב התכנוני והיתרי הבניה ברחבי יו"ש אינו מסודר כפי שהוא בשאר רחבי המדינה דבר המצריך ניתוח מיוחד לנכסים אלו.

לסיכום: אם אתם נדרשים לחוות דעת שמאית ביהודה ושומרון או בכל סוגיה שמאית ביהודה ושומרון  משרד פאנו שמאות ישמח לסייע לכם . 

המשרד בעל ניסיון רב וערך שומות רבות ברחבי יהודה ושומרון. 

לפרטים נוספים ויצירת קשר מהירה לחצו כאן>>>.