שמאי מכריע וחוות דעת שמאית לבית משפט

מהו הליך בפני שמאי מכריע ?

שמאי מכריע הינו שמאי מקרקעין שנבחר על ידי משרד המשפטים להכריע בסוגיות שמאיות סביב היטל השבחה תביעה לפיצוי מפגיעה מתכנית ועוד. 

הגדרת תפקיד השמאי המכריע נחקקה בתיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה, 

תיקון מס' 84 לחוק הגדיר מחדש את עבודתו של השמאי המכריע והוא הוסמך להכריע בין הנישומים לבין הועדות לתכנון ובניה בתיקי היטל השבחה ובתיקי פיצויים על בסיס סעיף 197 לחוק דהיינו פגיעה מתכנית.

רשימת השמאים המכריעים נקבעת על ידי משרד המשפטים מדובר ברשימה סגורה של שמאים שנבחרת כל פעם מחדש. 

שמאי מכריע בתיקי היטל השבחה

במילים פשוטות כאשר תושב קיבל שובר לתשלום היטל השבחה ניתן לערער עליו דרך הליך מסודר שמובא בפני השמאי המכריע. 

השמאי המכריע יפסוק ויחליט בין השומה של המשיג לבין שומת הועדה. בעת קבלת תשלום של היטל השבחה יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין מוסמך שיחווה את דעתו בעניין ההליך הרצוי. 

פעמים רבות ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה ואף להפחית סכומים גבוהים. אנשים רבים זונחים את האפשרות לחסוך כסף רב.

לפיכך מי שקיבל שובר תשלום להיטל השבחה או דרישת היטל השבחה מהעירייה יכול ורצוי לערער על השומה בהליך של שמאי מכריע הנערך בפני השמאי המכריע וקבוע בחוק.

שמאי מכריע בתיקי תביעת פיצויים

כפי שנאמר לעיל השמאי המכריע דן גם בתביעת פיצויים על פי סעיף 197 לחוק. 

מי שחושב שנפגע מתכנית דהיינו תוכנית שאושרה שבקרבת הנכס שלו פגעה בשוויו של הנכס שהוא בעליו רשאי לתבוע את העירייה. תביעה כזאת תבחן בפני השמאי המכריע. לכן מי שחושב שאישור תכנית פגעה בנכס שלו צריך לפנות לשמאי מקרקעין על מנת שיבחן האם וכדאי להגיש תביעה עפ"י סעיף 197.       

בידי שמאי המקרקעין יש כלים וניסיון רב לבדוק את היתכנות התביעה.

משרד פאנו שמאות עורך הליכים רבים בפני שמאי מכריע בכל הארץ לפיכך אם קיבלתם שובר היטל השבחה או דרישת תשלום היטל מהעירייה/ועדה מומלץ לפנות למשרדנו. 

וכן אם אתם מרגישים פגיעה בשווי הנכס שלכם בעקבות אישור תוכנית חדשה בקרבת בנכס שלכם מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם

משרד פאנו שמאות בעל ניסיון רב בהיטלי השבחה ובהליכים בפני שמאי מכריע.

חוות דעת שמאית לבית משפט / חוות דעת מומחה לבית משפט:

במחלוקת בענייני נדל"ן כדאי להיערך עם חוו"ד של שמאי מומחה בפניה לבית המשפט 

פעמים רבות מחלוקת בין צדדים שונים בענייני נדל"ן מגיעות לפתחו של בית המשפט ברוב המקרים רצוי וכדאי לבוא עם חוות דעת מומחה מוכנה מראש שתצטרף להליך. 

רצוי והכרחי להופיע בפני בית המשפט שבידך כבר חוות דעת מומחה לעניין המחלוקת. 

פעמים רבות בית המשפט עצמו ממנה מומחה לאחר ששני הצדדים הגישו חוות דעת הוא שהוא ראה בנסיבות העניין צורך למנות מומחה. 

על פי רוב חשוב ורצוי להגיע להליך המשפטי יחד עם חוות דעת מומחה של שמאי שיהווה נקודת חיזוק נוספת לטיעון המשפטי. 

דוגמאות למקרים בהם נדרשת חוות דעת שמאית בבית המשפט 

דוגמאות לחוות דעת מומחה שנדרשות בהליך משפטי: 

  • דמי שכירות לנכס. 
  • שווי דמי שימוש לקרקע.
  •  שווי הנכס כתפוס וכפנוי. 
  • פירוק שיתוף בעין. 
  • ירידת ערך בשווי הנכס והמקרקעין. 

חשוב לפנות לשמאי מומחה שערך חוות דעת לבית המשפט כחלק מההליך יכול וידרש השמאי להופיע בפני בית המשפט.  

 בחוו"ד מומחה לא כדאי לחסוך...

פעמים רבות צד אחד מביא באמתחתו חוות דעת ואילו הצד השני מנסה לחסוך בעלויות ובסוף יוצא שידו על התחתונה.

משרד פאנו שמאות עורך הליכים רבים בפני בתי המשפט  בכל הארץ לפיכך אם אתם זקוקים לחוות דעת מומחה כדאי לפנות למשרדנו. 

משרד פאנו שמאות בעל ניסיון רב בחוות דעת מומחה . 

לסיכום משרד פאנו שמאות ישמח לסייע לכם בכל הליך משפטי בביצוע חוות דעת מומחה לבית משפט לפרטים נוספים יצירת קשר מהירה לחצו כאן>>>.