שמאי מכריע וחוות דעת שמאית לבית משפט/שמאי מומחה


מהו הליך בפני שמאי מכריע ?

שמאי מכריע הינו שמאי מקרקעין שנבחר על ידי משרד המשפטים להכריע בסוגיות שמאיות סביב היטל השבחה תביעה לפיצוי מפגיעה מתכנית ועוד. 

הגדרת תפקיד השמאי המכריע נחקקה בתיקון 84 לחוק התכנון והבניה תיקון 84 הגדיר מחדש את עבודתו של השמאי המכריע והוא הוסמך להכריע בין הנישומים לבין הועדות לתכנון ובניה הן בתיקי היטל השבחה והן בתיקי פיצויים. 

רשימת השמאים המכריעים נקבעת על ידי משרד המשפטים מדובר ברשימה סגורה של שמאים שנבחרת כל פעם מחדש. 

אין על השמאי המכריע לעסוק בפרקטיקה פרטית. 

לפיכך מי שקיבל שובר תשלום להיטל השבחה או דרישת היטל השבחה מהעירייה יכול ורצוי לערער על השומה בהליך של שמאי מכריע הנערך בפני השמאי המכריע וקבוע בחוק.

משרד פאנו שמאות עורך הליכים רבים בפני שמאי מכריע בכל הארץ לפיכך אם קיבלתם שובר או דרישת תשלום מהעירייה /ועדה מומלץ לפנות למשרדנו. 

משרד פאנו שמאות בעל ניסיון רב בהיטלי השבחה ובהליכים בפני שמאי מכריע.

חוות דעת שמאית לבית משפט / חוות דעת מומחה לבית משפט:

פעמים רבות מחלוקת בין צדדים שונים בענייני נדל"ן מגיעות לפתחו של בית המשפט ברוב המקרים נדרשת חוות דעת מומחה בעניין. 

רצוי והכרחי להופיע בפני בית המשפט שבידך כבר חוות דעת מומחה לעניין המחלוקת. 

פעמים רבות בית המשפט עצמו ממנה מומחה לאחר ששני הצדדים הגישו חוות דעת הוא שהוא ראה בנסיבות העניין צורך למנות מומחה. 

על פי רוב חשוב ורצוי להגיע להליך המשפטי יחד עם חוות דעת מומחה של שמאי שיהווה נקודת חיזוק נוספת לטיעון המשפטי. 

דוגמאות לחוות דעת מומחה שנדרשות בהליך משפטי: דמי שכירות לנכס. שווי דמי שימוש לקרקע. שווי הנכס כתפוס וכפנוי. פירוק שיתוף בעין. 

ירידת ערך בשווי הנכס והמקרקעין. 

חשוב לפנות לשמאי מומחה שערך חוות דעת לבית המשפט כחלק מההליך יכול וידרש השמאי להופיע בפני בית המשפט.   משרד פאנו שמאות עורך הליכים רבים בפני בתי המשפט  בכל הארץ לפיכך אם אתם זקוקים לחוות דעת מומחה כדאי לפנות למשרדנו. 

משרד פאנו שמאות בעל ניסיון רב בחוות דעת מומחה . 

לסיכום משרד פאנו שמאות ישמח לסייע לכם בכל הליך משפטי בביצוע חוות דעת מומחה לבית משפט לפרטים נוספים יצירת קשר מהירה לחצו כאן>>>.