היטל השבחה

הגשת שומה נגדית להיטל השבחה (הפחתת היטל השבחה)

כחלק בלתי נפרד מתוכנית ההתחדשות העירונית,בניינים שעוברים תמ"א 38 מגדילים את זכויות הבנייה שלהם, מגדילים את שטחם וגם את מספר הקומות שלהם. כלומר – חל שינוי בתב"ע (תוכנית בניין עיר), בעקבות החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. במצב כזה ייתכן ויוטל היטל השבחה על הדיירים, שיצטרכו לשלם אותו לוועדה המקומית כשהזכויות החדשות ימומשו. עם זאת חשוב לדעת שיש מה לעשות בשביל הפחתת היטל ההשבחה ולעתים אף לבטלו במקרים מסוימים, ולכן כדאי לבחון את הנושא לעומק עם יואל.