חוות דעת לבתי המשפט

שירותים למשרד המשפטים - כשמאי מקרקעין מוסמך מטעם משרד המשפטים, יואל מטפל בנכסים על כל ההיבטים הנוגעים לכך, וכן בנושא חשוב של פינוי פולשים. במסגרת זו הוא מופיע בתור מומחה מטעם המדינה בבתי המשפט.