בדיקת טרום רכישה

בדיקה מקיפה לנכסים לפני קנייה

קניית דירה היא רגע מכונן בחייו של אדם, ובעלת השלכות רחבות היקף. לפני שאתם שאתם חותמים על החוזה, חשוב שהדירה תעבור בדיקה כוללת ורחבה של כלל ההיבטים התכנוניים והמשפטיים הנוגעים אליה, למשל זיהוי הנכס באמצעות נסח רישום מקרקעין או באמצעות מסמכים משפטיים אחרים. יואל יבדוק בשבילכם את הנושא ברשות המקומית, בעירייה ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ויוודא שיש בו את כל האישורים הנדרשים ושאין הערות מהותיות אשר נמצאות בתיק הבניין כגון: הפקעות, הכרזת מבנה מסוכן, חריגות בנייה וכדומה.